Oturum / Program

 

Bildiri No Sözel Bildiri Başlığı Sunucu Yazar
21 Kasım 2019
Perşeme
11.30-12.30
M Salonu
Oral Sunumlar 1
Oturum Başkanları:
Duygu TÜRKER,
Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ
SS001 KEMOTERAPİ ALAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VESİLE YILDIZ KABAK
SS002 GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN DENGELERİNİN VE AYAK DUYULARININ İNCELENMESİ (PİLOT ÇALIŞMA)  MELTEM YAZICI
SS003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİNİN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER VE AKTİVİTE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ REMZİYE AKARSU
SS004 GİRESUN İLİNDE PEDİATRİK HASTALARLA ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN ÜRİNER İNKONTİNANS VE KONSTİPASYON FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ FUAT SÖNMEZ
SS005 MENTAL RETARDASYONU OLAN ÇOCUKLARDA POSTÜRÜN FONKSİYONEL MOBİLİTEYE ETKİSİ RUKİYE GÜNEL YEL
SS006 ORAK HÜCRE ANEMİSİ TANILI ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE VE KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ YAĞMUR ÇAM
SS007 OTİZMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESRA KINACI
SS008 ERKEN ADÖLESAN DÖNEMDE OBEZİTENİN FİZİKSEL AKTİVİTE, FİZİKSEL UYGUNLUK VE FONKSİYONEL DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ BÜŞRA KEPENEK-VAROL
21 Kasım 2019
Perşeme
11.30-12.30
Kırmızı Salon
Oral Sunumlar 2
Oturum Başkanları:
Selen SEREL ARSLAN,
Gürsoy COŞKUN
SS009 DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU SONRASI İKİ FARKLI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMİNİN GÖVDE KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KÜBRA SEYHAN
SS010 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AVRUPA ÇOCUK ÇEVRE ANKETİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ  ÖZGE ÇANKAYA
SS011 HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KUADRİSEPS KASINA UYGULANAN DİNAMİK BANT TEKNİĞİNİN YÜRÜME, POSTÜR VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TOMRİS DUYMAZ
SS012 KALDIRAÇ KOLU DİSFONKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDA ÜÇ BOYUTLU YÜRÜME ANALİZİ İLE DEFORMİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POZİSYONLAMANIN BU DURUMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YASEMİN KALA
SS013 GÖVDE KONTROLÜNÜN SPASTİK DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA YÜRÜMENİN ZAMAN- MESAFE ÖZELLİKLERİ, YÜRÜME KAPASİTESİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ CEMİL ÖZAL
SS014 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN YEME VE YUTMA AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIM EJRAEI
SS015 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KOGNİTİF VE MOTOR GÖREVİN YÜRÜYÜŞE ETKİSİ TANSU GÜNHAN
SS016 15-25 YAŞ ARASI SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE FARKLI DİNAMİK DENGE TESTLERİNİN FONKSİYONEL DÜZEY VE YÜRÜME TEMPOSU AÇISINDAN İNCELENMESİ SEDAT YİĞİT
22 Kasım 2019
Cuma
11.30-12.30
M Salonu
Oral Sunumlar 3
Oturum Başkanları:
Numan DEMİR,
Duygu KORKEM
SS017 FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA ÇOCUĞUN MOTİVASYONU İLE FİZYOTERAPİSTİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ GÜZİDE ALYÜZ
SS018 FİZYOTERAPİYİ FARKLI KOŞULLARDA ALAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN, TEDAVİDEN BEKLENTİLERİ, MEMNUNİYETLERİ VE STRES DÜZEYİNİN İNCELENMESİ  ESRA ATILGAN
SS019 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TOPLUMSAL KATILIM BECERİLERİ İLE ANNELERİNİN DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ BETÜL ÜNSAL
SS020 ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET İMGELEME ANKETİ” TÜRKÇE VERSİYONUN OBSTETRİK BRAKİAL PLEKSUS PARALİZİLİ OLGULARDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ  BURCU DİLEK
SS021 SPASTİK DİPARATİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA PLANTAR FLEKSÖR VE DORSİFLEKSÖR İZOMETRİK KAS KUVVETİ İLE BASAMAĞA ADIM ALMA AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI  ÜNAL DEĞER
SS022 SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE SELEKTİF KONTROL SKALASI (SCUES) ‘NIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ  MERVE TUNÇDEMİR
SS023 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONELLİĞİN MOTOR KAPASİTE İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ FULYA İPEK
SS024 SALİVASYON PROBLEMİ BULUNAN SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE POSTÜR EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİĞİ KADİR TURAN
23 Kasım 2019
Cumartesi
11.30-12.30
M Salonu
Oral Sunumlar 4
Oturum Başkanları:
Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK,
Özgen ARAS
SS025 BAŞIN ÖNE TİLTİNİN OBEZ ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİNE ETKİLERNİN BELİRLENMESİ ZEHRA GÜÇHAN TOPCU
SS026 ÇOCUKLARIN ENGEL VE ENGELLİYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÖZGE MİNE YILMAZ
SS027 ESNEK PES PLANUSU OLAN ÇOCUKLARDA TABANLIK UYGULAMASININ AYAK POSTÜRÜ VE AYAK TABAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ CANSU KOLTAK
SS028 GENÇ YÜZÜCÜLERDE SKAPULAR DİSKİNEZİ FERHAT ÖZTÜRK
SS029 GENÇ YETİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARININ BELİRLENMESİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ ŞEYMA NUR ÖNAL
SS030 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKOŞA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SELMA UZUNER
SS031 ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE EĞRİ YERİNE GÖRE SERVİKAL BÖLGE EKLEM POZİSYON HİSSİNİN İNCELENMESİ MERVE BÜTÜN
SS032 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KULLANDIKLARI ORTEZDEN MEMNUNİYET SEVİYELERİ İLE KATILIM SEVİYESİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? SEFA ÜNEŞ
23 Kasım 2019
Cumartesi
11.30-12.30
S Salonu
Oral Sunumlar 5
Oturum Başkanları:
Kıymet KARADAVUT,
Gizem İrem KINIKLI
SS033 OBPP’DE NARAKAS TİP 2 GRUBUNDA İKİ FARKLI FONKSİYONEL PROFİL: YENİDOĞANDA ISRARLI EL BİLEĞİ EKSTANSİYON KAYBI AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYİNDE ETKEN FAKTÖR MÜDÜR? KIVANÇ DELİOĞLU
SS034 DUCHENNE MUSKULER DISTROFILI BIR OLGUDA SANAL GERÇEKLİK EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SEVİYE, KAS KUVVETİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ DİLAN SAVAŞ
SS035 DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ’DE MEDİAL LONGİTUDİNAL ARK DÜŞÜKLÜĞÜ’NÜN PERFORMANS VE AMBULASYONA İLE İLİŞKİSİ FATMA UĞUR
SS036 OBSTETRIK  BRAKIYAL PLEKSUS  PARALIZISINDE  SIRTÜSTÜ VE YÜZÜSTÜ KABA MOTOR BECERILERIN  ÜST EKSTREMITE FONKSIYONLARINA ETKISI  GÜLAY ÇELİK
SS037 OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUSLU HASTALARDA NİNTENDO Wİİ® İLE SANAL GERÇEKLİK OYUNLARININ ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİSİ  HAVVA EZGİ KARAŞ
SS038 SPİNA BİFİDALI HASTALARDA EŞLİK EDEN KOMPLİKASYONLARIN FONKSİYONEL DURUMA ETKİSİ VE FONKSİYONEL DURUM  İLE BAKIM VEREN YÜKÜNÜN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ DAMLA CANKURTARAN
SS039 GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ORGAN MOTİLİTESİNİN BESLENME, MOTOR FONKSİYON VE BİLİŞSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI GÜLŞAH KINALI
SS040 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA DUAL TASKIN YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ EDA ÖZGE OKUR
23 Kasım 2019
Cumartesi
11.30-12.30
R Salonu
Oral Sunumlar 6
Oturum Başkanları:
Meltem YAZICI,
Kezban BAYRAMLAR
SS041 HİPERBİLİRUBİNEMİ GEÇİREN 3-5 AYLIK BEBEKLERİN MOTOR REPERTUARI NASILDIR? AYSU KAHRAMAN
SS042 JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN SKOLYOZ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ EYLÜL PINAR KISA
SS043 KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA ÇOCUK VE EBEVEYN AÇISIYLA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MERKEZİN İNCELEMESİ ÇİĞDEM EMİRZA
SS044 PRADER WİLLİ SENDROMLU BİR OLGUNUN BİR YILLIK TAKİP SONUÇLARI: OLGU SUNUMU TUĞÇE TAHMAZ
SS045 PREMATÜRE BEBEKLERDE TEKİL VE ÇOĞUL DOĞUMUN ANNENİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ İ.EZGİ DOĞAN
SS046 FARKLI NÖROLOJİK DURUMDAKİ RİSKLİ BEBEKLERİN GELİŞİMSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞAN PORSNOK
SS047 PREMATÜRE BEBEKLERİN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN AİLELERİNİN ETKİLENİM DÜZEYLERİ, YAŞAM KALİTELERİ VE AİLEVİ FONKSİYONLARININ ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA GÜLSEN SIRTBAŞ
SS048 PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİDE FONKSİYONEL KAPASİTENİN PERİFERAL VE SOLUNUM KAS KUVVETİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ İLE İLİŞKİSİ HAZAL SONBAHAR ULU
   

 

Oturum / Program

 

Bildiri No Sözel Bildiri Başlığı Sunucu Yazar
21 Kasım 2019
Perşembe
10.30-11.00

Poster Sunumlar 1
PS001 KANSERLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİLER SIRASINDA YAŞAM KALİTESİ İLE DEMOGRAFİK VE MEDİKAL KARAKTERİSTİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ VESİLE YILDIZ KABAK
PS002 I-CELL’Lİ ( MUKOLİPİDOZ TİP 2) BİR OLGUDA KISA DÖNEM FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ SONUÇLARI YUSUF TOPAL
PS003 OBSTETRIK  BRAKIYAL PLEKSUS  PARALIZILI  ÇOCUKLARDA OTURMA ZAMANININ ÜST EKSTREMITE BECERI KALITESINE ETKISI  GÜLAY ÇELİK
PS004 WİLLİAMS-BEUREN SENDROMLU BİR ÇOCUKTA ERGOTERAPİNİN ORAL DUYUSAL İŞLEMLER VE AKTİVİTE PERFORMANSINA ETKİSİ: OLGU SUNUMU GÜLŞAH ZENGİN
PS005 ÇOCUK GÖZÜNDEN ICF ÜZERİNE YENİ BİR BAKIŞ: ‘’FAVORİ KELİMELERİM’’ MERAL HURİ
PS006 FRAGİLE-X SENDROMLU OLGUNUN ERKEN DÖNEM EV TEMELLİ FİZYOTERAPİ PROGRAMI İLE UZUN SÜRELİ TAKİBİ: OLGU SUNUMU GÜLSEN SIRTBAŞ
21 Kasım 2019
Perşembe
12.30-13.30

Poster Sunumlar 2
PS007 GİRESUN İLİNDE PEDİATRİK HASTALARIN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANI KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ VE BEDENSEL YETERSİZLİK ORANININ BELİRLENMESİ MURAT DİRİLDİR
PS008 ÇOCUKLARDA ENGEL DURUMUNA GÖRE BAKIM VERENLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER AYŞE AKKUŞ
PS009 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN DUYUSAL İŞLEMLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ REMZİYE AKARSU
PS010 DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ZEKA DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SERİSİ VOLKAN ÖZCİHAN
PS011 İLKOKUL ÇOCUKLARININ EKRAN KULLANIMLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE KIRSAL/KENTSEL FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI TUĞBA OBUZ
PS012 PEDİATRİK KRONİK BÖBREK HASTALARINDA EGZERSİZİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÜÇ OLGUNUN RAPORU IRMAK ÇAVUŞOĞLU
PS013 THE CHEDOKE MC-MASTER ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH HANDICAPS ANKETİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZGE MİNE YILMAZ
PS014 ÇUHA MODELİNİN ÇOKLU ENGELLİ BİR OLGUDA UYGULANMASI KÜBRA SEYHAN
21 Kasım 2019
Perşembe
15.00-15.30

Poster Sunumlar 3
PS015 ERKEN MÜDAHALE ÜNİTESİNE BAŞVURAN RİSKLİ BEBEKLERİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AYSU KAHRAMAN
PS016 PREMATÜRE BEBEK GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ : BESLENME  ŞEYMA AKÇİN 
PS017 PREMATÜRE BEBEKLERDE MATERNAL VE PATERNAL EĞİTİM DÜZEYİNİN BEBEKLERİN TERM DÖNEMİNDEKİ MOTOR PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ İ.EZGİ DOĞAN
PS018 PRENATAL VE POSTNATAL SÜREÇTE MÜZİĞİN ETKİSİ SENA ÇARIKCI
PS019 PRETERM BEBEKLERDE RİSK FAKTÖRLERİ, NÖROLOJİK DURUM VE MOTOR PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ MERVE ATCI
PS020 YÜKSEK RİSKLİ BİR BEBEKTE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ SONUÇLARI DOĞAN PORSNOK
22 Kasım 2019
Cuma
10.30-11.00

Poster Sunumlar 4
PS021 BECKER MUSKULER DİSTROFİLİ BİR OLGUDA STİMÜLAYONLU BİOFEEDBACK EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SEVİYE VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ DİLAN SAVAŞ
PS022 DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTALIĞINA SAHİP ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONUNDA TEKNOLOJİK DESTEKLERİN ETKİNLİĞİ AZİZE BAŞ
PS023 DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ’Lİ ÇOCUKLARDA MERDİVEN ÇIKMA SÜRESİNİN ALT EKSTREMİTE LİMİTASYON, KAS KISALIKLARI VE GÖVDE KAS KUVVETİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ MERVE BORA
PS024 SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLARDA LEZYON SEVİYESİ İLE MOBİLİTE VE SFİNKTER KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  OSMAN KARACA
PS025 SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLARDA LUMBAL LORDOZ AÇISI İLE GÖVDE FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  OSMAN KARACA
22 Kasım 2019
Cuma
12.30-13.30

Poster Sunumlar 5
PS026 11-18 YAŞ ARASI OKUL ÇAĞINDA SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÇOK BOYUTLU FONKSİYONEL SEVİYE BELİRLEMEDE  ÇOCUK, EBEVEYN VE FİZYOTERAPİST ARASINDA UYUMUN İNCELENMESİ MERVE ÖZTÜRK
PS027 ADÖLESAN DİSKİNETİK SEREBRAL PALSİLİ BİR OLGUDA BİREY MERKEZLİ REHABİLİTASYON SONUÇLARI: OLGU SUNUMU SEDA AVCI
PS028 HEMİPARETİK TİP SEREBRAL PALSİLİ BİR OLGUDA KISA SÜRELİ FARKLI TİP TEDAVİLERİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ YUSUF TOPPAL
PS029 HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOLUNUM KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ VE SAĞLIKLI POPÜLASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI BÜŞRA KEPENEK-VAROL
PS030 MÜZİK TERAPİNİN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDAKİ KLİNİK KULLANIMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ AYŞEGÜL AYDIN
PS031 ORAL MOTOR PROBLEMİ OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN İLETİŞİM VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIM EJRAEI
PS032 SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE HİPPOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ  AYŞE AKKUŞ
PS033 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AROMATERAPİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ ÖZDEN GÖKÇEK
PS034 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KİNEZYO BANTLAMANIN EL FONKSİYONELLİĞİNE AKUT ETKİSİ NİLŞAH GEBOLOĞLU
PS035 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOFT LUMBOSAKRAL ORTEZİN GÖVDE STABİLİTESİ VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ ASİYA UZUN
22 Kasım 2019
Cuma
15.00-15.30

Poster Sunumlar 6
PS036 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TELEREHABİLİTASYONUN KULLANIMI: LİTERATÜR DERLEMESİ AYŞEGÜL AYDIN
PS037 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK DURUMUNUN VE BAKIM SÜRESİNİN, ANNENİN ETKİLENME VE STRES DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ AYŞEGÜL AYDIN
PS038 SEREBRAL PARALİZİLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE BEL AĞRISININ İNCELENMESİ BAHAR ARAS
PS039 TRAVMATİK BEYİN YARALANMALI BİR OLGUDA BOBATH (NGT) YAKLAŞIMININ SPASTİSİTE, DENGE VE FONKSİYONEL PARAMETRELER ÜZERİNE UZUN DÖNEM SONUÇLARI ŞEFİKA POLAT
PS040 TREMORLU SEREBRAL PALSİLİ BİREYDE MENTAL İMGELEME EĞİTİMİNİN HEDEFE ULAŞMA ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ – VAKA SUNUMU  OSMAN KARACA
23 Kasım 2019
Cumartesi
10.30-11.00

Poster Sunumlar 7
PS041 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KABA MOTOR FONKSİYON SINIFLANDIRMA SİSTEMİ - AİLE RAPORU KULLANILARAK KABA MOTOR FONSİYON SEVİYE BELİRLEMEDE AİLELER VE FİZYOTERAPİSTLERİN TUTARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI ESRA İNCESU ORAL
PS042 SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ BELİRLEYİCİLERİ: DEĞERLENDİRME ARAÇLARINA DAYALI KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM HASAN BİNGÖL
PS043 DOWN SENDOMLU ÇOCUKLARDA EL KAVRAMA KUVVETİ VE SOLUNUM KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SELMA UZUNER
PS044 OBEZ VE OBEZ OLMAYAN ADÖLESANLARDA PERİFERİK KAS KUVVETİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI CEREN İSKENDEROĞLU
PS045 SAĞLIKLI ADÖLESAN BİREYLERDE DENGE VE KAVRAMA KUVVETLERİNİN İNCELENMESİ AHMET EMİR
PS046 POMPE HASTASININ EV PROGRAMIYLA UZUN SÜRELİ TAKİBİ: OLGU SUNUMU FATMA UĞUR

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.