Bilimsel Program: 1.Gün - 21 Kasım 2019, Perşembe

 

08.30-09.00

Kayıt

09.00-09.30

Açılış Konuşmaları
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Gül Yazıcıoğlu
Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Haluk Özen

09.30-10.00

Müzik Dinletisi (Grup Dört, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı)

10.00-10.30

Açılış Konferansı: TIBBA YÖN VEREN HASTA HİKAYELERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gül Yazıcıoğlu
Konuşmacı: Prof. Dr. Tülay Kansu

10.30-11.00

Çay-Kahve Molası
Poster Sunumlar 1: PS001, PS002, PS003, PS004, PS005, PS006

11:00-11:30

Konferans 1: ÇOCUK BEYNİ: YENİ ÖĞRENDİKLERİMİZ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Banu Anlar
Konuşmacı: Uzm. Dr. Bülent Madi

11.30-12.30

Oral Sunumlar 1 (M Salonu)
Oturum Başkanları:
Dr. Öğr. Üyesi
Duygu Türker, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Bildiriler: SS001, SS002, SS003, SS004, SS005, SS006, SS007, SS008

11.30-12.30

Oral Sunumlar 2 (Kırmızı Salon)
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Selen Serel Arslan
, Doç. Dr. Gürsoy Coşkun
Bildiriler: SSS009, SS010, SS011, SS012, SS013, SS014, SS015, SS016

12.30-13.30

Öğle Yemeği
Poster Sunumlar 2: PS007, PS008, PS009, PS010, PS011, PS012, PS013, PS014

13.30-14.00

Konferans 2: SPASTİSİTE VE MORFOLOJİK DEĞİŞİLİKLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram Kaymak
Konuşmacı: Prof. Dr. Levent Özçakar

14.00-15.00

Panel 1: SEREBRAL PALSİDE ÜST EKSTREMİTE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI
- BOTULİNUM NÖROTOKSİN UYGULAMASI – HEKİM BAKIŞ AÇISI
- BOTULİNUM NÖROTOKSİN UYGULAMASI ÖNCESİ VE SONRASI FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI
- BOTULİNUM NÖROTOKSİN UYGULAMALARINDA ERGOTERAPİ UYGULAMALARI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gonca Bumin, Prof. Dr. Oya Özdemir
Panelistler: Doç. Dr. Ece Ünlü, Dr. Fzt. Kübra Seyhan, Prof. Dr. Ali Kitiş

15.00-15.30

Çay-Kahve Molası
Poster Sunumlar 3: PS015, PS016, PS017, PS018, PS019, PS020

15.30-16.00

Konferans 3: ERKEN BEBEKLİK DÖNEMİNDE TORTİKOLLİS: NASIL YAKLAŞALIM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gönül Acar
Konuşmacı: Doç. Dr. Bülent Elbasan

16.00-16.30

Konferans 4: ÇOCUKLARDA ANTRENMAN: NASIL OLMALI?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Volga Bayrakçı Tunay
Konuşmacı: Doç. Dr. Alpan Cinemre

16.30-17.30

Panel 2: ÇOCUKLARDA FARKLI BOYUTLARIYLA FİZİKSEL AKTİVİTE
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz İnal İnce, Doç. Dr. Melda Sağlam
Konuşmacılar: Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu

17.30-18.30

Uzmanıyla Buluşma 1: DUYULAR: FONKSİYONELLİKTEKİ YERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esra Akı, Doç. Dr. Songül Atasavun Uysal
Konuşmacılar: Dr. Fzt. Aymen Balıkçı, Doç. Dr. Meral Huri

   

Bilimsel Program 2. Gün - 22 Kasım 2019, Cuma

   

08.00-09.00

Derinlemesine Tartışma 1: PEDİATRİK İNKONTİNANSA ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türkan Akbayrak
Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Dayanç, Fzt. Yelda Pekbay, Doç. Dr. Serap Özgül

09.00-09.30

Konferans 5: SEREBRAL PALSİYİ TAKLİT EDEN NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral Topçu
Konuşmacı: Prof. Dr. Göknur Haliloğlu

09.30-10.30

Derinlemesine Tartışma 2:
NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ
ETKİN DEĞERLENDİRME ETKİN FİZYOTERAPİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu, Prof. Dr. Kıvılcım Gücüyener
Konuşmacılar: Uz. Fzt. Bilge Nur Yardımcı Lokman, Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

10.30-11.00

Çay-Kahve Molası
Poster Sunumlar 4: PS021, PS022, PS023, PS024, PS025

11.00-11.30

Konferans 6: ÇOCUKLUK ÇAĞI APRAKSİSİNDE İNCE MOTOR DİSFONKSİYONLARININ BİRLİKTELİĞİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Özcebe
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel

11.30-12.30

Oral Sunumlar 3 (M Salonu)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Numan Demir, Dr. Fzt. Duygu Korkem
Bildiriler: : SS017, SS018, SS019, SS020, SS021, SS022, SS023, SS024

12.30-13.30

Öğle Yemeği
Poster Sunumlar 5: PS026, PS027, PS028, PS029, PS030, PS031, PS032, PS033, PS034, PS035

13.30-14.30

Derinlemesine Tartışma 3:  GELİŞİM PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE İLETİŞİM
O
turum Başkanları: Prof. Dr. Elif Özmert, Prof. Dr. Uğur Cavlak
Konuşmacılar: Prof. Dr. İsmihan Artan, Prof. Dr. Şebnem Soysal

14.30-15.00

EACD BAŞKANINDAN MESAJ VAR - 2019 EACD YANSIMALARI
Oturum Başkanı: Dr. Fzt. Cemil Özal (Türkiye EACD Temsilcisi)
Arnab Seal  (EACD Başkanı)
Dr. Fzt. Vesile Yıldız Kabak
Dr. Fzt. Özge Çankaya

15.00-15.30

Çay-Kahve Molası
Poster Sunumlar 6: PS036, PS037, PS038, PS039, PS040

15.30-16.30

Derinlemesine Tartışma 4: 
OBSTETRİK BRAKİAL PLEKSUS PARALİZİSİNDE ÇOCUĞUN BÜYÜMESİNE EŞLİK ETMEK: FONKSİYONELLİK

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Deran Oskay
Konuşmacılar: Doç. Dr. Akın Üzümcügil, Doç. Dr. Tüzün Fırat,
Uz. Fzt. Kıvanç Delioğlu

16:30-17:30

MEB-TFD-ÇFD Buluşması: ÇOCUK FİZYOTERAPİSTLİĞİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, Dr. Aysu Kahraman
Panelistler: Milli Eğt. Uzm. Kadir Burak Salimoğlu, Prof. Dr. Tülin Düğer, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yazıcı

17:30-18.00

ÇUHA: ÇOCUKLARA UZANAN ELLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Yücel
Konuşmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse, Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin

   

Bilimsel Program 3. Gün - 23 Kasım 2019, Cumartesi

   

09.00-10.30

Workshop:  ERGEN SEREBRAL PALSİLİLERDE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı: Patrick Algoet

(Katılım için ayrıca workshop kaydı gerekmektedir. En fazla 50 kişi)

10.30-11.00

Çay-Kahve Molası
Poster Sunumlar 7: PS041, PS042, PS043, PS044, PS045, PS046

11.00-11.30

Konferans 6:  ÇOCUKLARDA ORTOPEDİK PROBLEMLERE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Erbahçeci
Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Hallaçeli

11.30-12.30

Oral Sunumlar 4 (M Salonu)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Bildiriler: : SS025, SS026, SS027 SS028, SS029, SS030, SS031, SS032

11.30-12.30 Oral Sunumlar 5 (S Salonu)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Kıymet Karadavut, Doç. Dr. Gizem İrem Kınıklı
Bildiriler: : SS033, SS034, SS035, SS036, SS037, SS038, SS039, SS040
11.30-12.30

Oral Sunumlar 6 (R Salonu)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yazıcı
Bildiriler: : SS041, SS042, SS043, SS044, SS045, SS046, SS047, SS048

12.30-13.30

Öğle Yemeği
Poster Sunumlar 8

13.30-14.30

Panel 3: SP’Lİ ERGENLERDE KATILIM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Uz. Fzt. Feride Bilir
Konuşmacılar: Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Prof. Dr. Hilal Özcebe, Patrick Algoet

14.30-15.00

Konferans 7: SEREBRAL PALSİ’DE YÜRÜME: İNCELİKLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Yakut

Konuşmacılar: Prof. Dr. Ekin Akalan

15.00-15.30

Çay-Kahve Molası
Poster Sunumlar 9

15.30-16.00

Konferans 8: ALT EKSTREMİTE DİNAMİK ORTEZLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Bek
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt

16.00-17.00

Uzmanıyla Buluşma 4:  ÇOCUKLARDA ROMATİZMAL DURUMLAR: YENİ BAKIŞ AÇILARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yelda Bilginer  
Konuşmacılar: Prof. Dr. Edibe Ünal, Doç. Dr. Ela Tarakçı

17.00-17.30

Kapanış Konferansı:  ÇOCUK FİZYOTERAPİSTLİĞİ KAVRAMI
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tarakçı
Konuşmacı: Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel

17.30-18.00

Sözel Bildiri ve Poster Ödüllerinin Açıklanması ve Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Tarihler

Kongre tarihleri:
21-23 Kasım 2019
Erken kayıt son tarihi:
10 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Eylül 2019

Destekçiler

Sponsorlarımız

Burs Sponsoru: Ankara Çayyolu Rotary Kulübü
Baskı Sponsoru: Fizitek Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Stand Sponsoru: FİZYOSOFT
Stand Sponsoru: Can Erdem Ortez Protez
Stand Sponsoru: DSS
Burs Sponsoru: Sihirli Eller
Destekçi Sponsor: Mavi Maya Bebek
Insert Sponsoru: KURTULUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Burs Sponsoru: Mavi Maya Özel Eğitim
Platin Sponsor; BİLİM Ortez Protez
Insert Sponsoru: DURU Tıp Merkezi
Burs Sponsoru: Ankanova
Stand Sponsoru: Anka Ortopedi
Kitap Sponsoru: Hipokrat Yayınevi
Burs Sponsoru: Umut Ortopedi
Insert Sponsoru: AKAY Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Stand Sponsoru: FİZYOMEGA
Yaka Kartı ve İpi Sponsoru: Simay Özel Eğitim
İkram Sponsoru: Nuh'un Ankara Makarnası
Stand Sponsoru: ROTA Ortez Protez
Stand Sponsoru: WOLLEX

 

Davetli Konuşmacılarımız

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem
Prof. Dr. Filiz Can
Patrick Algoet, Belçika
Prof. Dr. Şebnem Soysal
Doç. Dr. Bülent Elbasan
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek
Prof. Dr. Esra Akı
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Arş. Gör. Bilge Nur Yardımcı Lokman
Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel
Prof. Dr. Tülay Kansu
Prof. Dr. Ekin Akalan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
Dr. Fzt. Vesile YILDIZ KABAK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Doç. Dr. Numan Demir
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu
Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Prof. Dr. İsmihan Artan
Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Prof. Dr. Levent Özçakar
Prof. Dr. Göknur Haliloğlu
Doç. Dr. Akın Üzümcügil
Doç. Dr. Meral Huri
Prof. Dr. Deniz İnal İnce
Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt
Doç. Dr. Tüzün Fırat
Doç. Dr. Alpan Cinemre
Prof. Dr. Edibe Ünal
Arnab Seal, EACD, UK
Fzt. Yelda Pekbay
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Prof. Dr. Murat Dayanç
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü
Uzm. Dr. Bülent Madi

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.