Bildiri Programı

 

 

Oturum / Program

 

Sözel Bildiri Başlığı Sunucu Yazar
21 Kasım 2019
Perşeme
11.30-12.30

Oral Sunumlar 1
Oturum Başkanları:
Duygu TÜRKER,
Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ
KEMOTERAPİ ALAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VESİLE YILDIZ KABAK
GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN DENGELERİNİN VE AYAK DUYULARININ İNCELENMESİ (PİLOT ÇALIŞMA)  MELTEM YAZICI
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİNİN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER VE AKTİVİTE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ REMZİYE AKARSU
GİRESUN İLİNDE PEDİATRİK HASTALARLA ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN ÜRİNER İNKONTİNANS VE KONSTİPASYON FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ FUAT SÖNMEZ
MENTAL RETARDASYONU OLAN ÇOCUKLARDA POSTÜRÜN FONKSİYONEL MOBİLİTEYE ETKİSİ RUKİYE GÜNEL YEL
ORAK HÜCRE ANEMİSİ TANILI ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE VE KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ YAĞMUR ÇAM
OTİZMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESRA KINACI
21 Kasım 2019
Perşeme
11.30-12.30

Oral Sunumlar 2
Oturum Başkanları:
Selen SEREL ARSLAN,
Gürsoy COŞKUN
DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU SONRASI İKİ FARKLI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMİNİN GÖVDE KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KÜBRA SEYHAN
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AVRUPA ÇOCUK ÇEVRE ANKETİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ  ÖZGE ÇANKAYA
HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KUADRİSEPS KASINA UYGULANAN DİNAMİK BANT TEKNİĞİNİN YÜRÜME, POSTÜR VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TOMRİS DUYMAZ
KALDIRAÇ KOLU DİSFONKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDA ÜÇ BOYUTLU YÜRÜME ANALİZİ İLE DEFORMİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POZİSYONLAMANIN BU DURUMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YASEMİN KALA
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA DUAL TASKIN YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ EDA ÖZGE OKUR
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN YEME VE YUTMA AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIM EJRAEI
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KOGNİTİF VE MOTOR GÖREVİN YÜRÜYÜŞE ETKİSİ TANSU GÜNHAN
ERKEN ADÖLESAN DÖNEMDE OBEZİTENİN FİZİKSEL AKTİVİTE, FİZİKSEL UYGUNLUK VE FONKSİYONEL DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ BÜŞRA KEPENEK-VAROL
22 Kasım 2019
Cuma
11.30-12.30

Oral Sunumlar 3
Oturum Başkanları:
Numan DEMİR,
Duygu KORKEM
FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA ÇOCUĞUN MOTİVASYONU İLE FİZYOTERAPİSTİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ GÜZİDE ALYÜZ
FİZYOTERAPİYİ FARKLI KOŞULLARDA ALAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN, TEDAVİDEN BEKLENTİLERİ, MEMNUNİYETLERİ VE STRES DÜZEYİNİN İNCELENMESİ  ESRA ATILGAN
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TOPLUMSAL KATILIM BECERİLERİ İLE ANNELERİNİN DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ BETÜL ÜNSAL
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KULLANDIKLARI ORTEZDEN MEMNUNİYET SEVİYELERİ İLE KATILIM SEVİYESİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? SEFA ÜNEŞ
SPASTİK DİPARATİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA PLANTAR FLEKSÖR VE DORSİFLEKSÖR İZOMETRİK KAS KUVVETİ İLE BASAMAĞA ADIM ALMA AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI  ÜNAL DEĞER
SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE SELEKTİF KONTROL SKALASI (SCUES) ‘NIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ  MERVE TUNÇDEMİR
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONELLİĞİN MOTOR KAPASİTE İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ FULYA İPEK
SALİVASYON PROBLEMİ BULUNAN SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE POSTÜR EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİĞİ KADİR TURAN
23 Kasım 2019
Cumartesi
11.30-12.30

Oral Sunumlar 4
Oturum Başkanları:
Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK,
Özgen ARAS
BAŞIN ÖNE TİLTİNİN OBEZ ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİNE ETKİLERNİN BELİRLENMESİ ZEHRA GÜÇHAN TOPCU
ÇOCUKLARIN ENGEL VE ENGELLİYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÖZGE MİNE YILMAZ
ESNEK PES PLANUSU OLAN ÇOCUKLARDA TABANLIK UYGULAMASININ AYAK POSTÜRÜ VE AYAK TABAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ CANSU KOLTAK
GENÇ YÜZÜCÜLERDE SKAPULAR DİSKİNEZİ FERHAT ÖZTÜRK
GENÇ YETİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARININ BELİRLENMESİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ ŞEYMA NUR ÖNAL
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKOŞA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SELMA UZUNER
ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE EĞRİ YERİNE GÖRE SERVİKAL BÖLGE EKLEM POZİSYON HİSSİNİN İNCELENMESİ MERVE BÜTÜN
23 Kasım 2019
Cumartesi
11.30-12.30

Oral Sunumlar 5
Oturum Başkanları:
Kıymet KARADAVUT,
Gizem İrem KINIKLI
OBPP’DE NARAKAS TİP 2 GRUBUNDA İKİ FARKLI FONKSİYONEL PROFİL: YENİDOĞANDA ISRARLI EL BİLEĞİ EKSTANSİYON KAYBI AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYİNDE ETKEN FAKTÖR MÜDÜR? KIVANÇ DELİOĞLU
DUCHENNE MUSKULER DISTROFILI BIR OLGUDA SANAL GERÇEKLİK EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SEVİYE, KAS KUVVETİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ DİLAN SAVAŞ
DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ’DE MEDİAL LONGİTUDİNAL ARK DÜŞÜKLÜĞÜ’NÜN PERFORMANS VE AMBULASYONA İLE İLİŞKİSİ FATMA UĞUR
OBSTETRIK  BRAKIYAL PLEKSUS  PARALIZISINDE  SIRTÜSTÜ VE YÜZÜSTÜ KABA MOTOR BECERILERIN  ÜST EKSTREMITE FONKSIYONLARINA ETKISI  GÜLAY ÇELİK
OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUSLU HASTALARDA NİNTENDO Wİİ® İLE SANAL GERÇEKLİK OYUNLARININ ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİSİ  HAVVA EZGİ KARAŞ
SPİNA BİFİDALI HASTALARDA EŞLİK EDEN KOMPLİKASYONLARIN FONKSİYONEL DURUMA ETKİSİ VE FONKSİYONEL DURUM  İLE BAKIM VEREN YÜKÜNÜN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ DAMLA CANKURTARAN
GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ORGAN MOTİLİTESİNİN BESLENME, MOTOR FONKSİYON VE BİLİŞSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI GÜLŞAH KINALI
23 Kasım 2019
Cumartesi
11.30-12.30

Oral Sunumlar 6
Oturum Başkanları:
Akmer Mutlu,
Nezire Köse
HİPERBİLİRUBİNEMİ GEÇİREN 3-5 AYLIK BEBEKLERİN MOTOR REPERTUARI NASILDIR? AYSU KAHRAMAN
JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN SKOLYOZ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ EYLÜL PINAR KISA
KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA ÇOCUK VE EBEVEYN AÇISIYLA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MERKEZİN İNCELEMESİ ÇİĞDEM EMİRZA
PRADER WİLLİ SENDROMLU BİR OLGUNUN BİR YILLIK TAKİP SONUÇLARI: OLGU SUNUMU TUĞÇE TAHMAZ
PREMATÜRE BEBEKLERDE TEKİL VE ÇOĞUL DOĞUMUN ANNENİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ İ.EZGİ DOĞAN
FARKLI NÖROLOJİK DURUMDAKİ RİSKLİ BEBEKLERİN GELİŞİMSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞAN PORSNOK
PREMATÜRE BEBEKLERİN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN AİLELERİNİN ETKİLENİM DÜZEYLERİ, YAŞAM KALİTELERİ VE AİLEVİ FONKSİYONLARININ ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA GÜLSEN SIRTBAŞ
PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİDE FONKSİYONEL KAPASİTENİN PERİFERAL VE SOLUNUM KAS KUVVETİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ İLE İLİŞKİSİ HAZAL SONBAHAR ULU
     

 

Oturum / Program

 

Sözel Bildiri Başlığı Sunucu Yazar
21 Kasım 2019
Perşembe
10.30-11.00

Poster Sunumlar 1
KANSERLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİLER SIRASINDA YAŞAM KALİTESİ İLE DEMOGRAFİK VE MEDİKAL KARAKTERİSTİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ VESİLE YILDIZ KABAK
I-CELL’Lİ ( MUKOLİPİDOZ TİP 2) BİR OLGUDA KISA DÖNEM FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ SONUÇLARI YUSUF TOPAL
OBSTETRIK  BRAKIYAL PLEKSUS  PARALIZILI  ÇOCUKLARDA OTURMA ZAMANININ ÜST EKSTREMITE BECERI KALITESINE ETKISI  GÜLAY ÇELİK
WİLLİAMS-BEUREN SENDROMLU BİR ÇOCUKTA ERGOTERAPİNİN ORAL DUYUSAL İŞLEMLER VE AKTİVİTE PERFORMANSINA ETKİSİ: OLGU SUNUMU GÜLŞAH ZENGİN
FRAGİLE-X SENDROMLU OLGUNUN ERKEN DÖNEM EV TEMELLİ FİZYOTERAPİ PROGRAMI İLE UZUN SÜRELİ TAKİBİ: OLGU SUNUMU GÜLSEN SIRTBAŞ
21 Kasım 2019
Perşembe
12.30-13.30

Poster Sunumlar 2
GİRESUN İLİNDE PEDİATRİK HASTALARIN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANI KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ VE BEDENSEL YETERSİZLİK ORANININ BELİRLENMESİ MURAT DİRİLDİR
ÇOCUKLARDA ENGEL DURUMUNA GÖRE BAKIM VERENLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER AYŞE AKKUŞ
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN DUYUSAL İŞLEMLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ REMZİYE AKARSU
DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ZEKA DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SERİSİ VOLKAN ÖZCİHAN
İLKOKUL ÇOCUKLARININ EKRAN KULLANIMLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE KIRSAL/KENTSEL FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI TUĞBA OBUZ
PEDİATRİK KRONİK BÖBREK HASTALARINDA EGZERSİZİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÜÇ OLGUNUN RAPORU IRMAK ÇAVUŞOĞLU
THE CHEDOKE MC-MASTER ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH HANDICAPS ANKETİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZGE MİNE YILMAZ
ÇUHA MODELİNİN ÇOKLU ENGELLİ BİR OLGUDA UYGULANMASI KÜBRA SEYHAN
21 Kasım 2019
Perşembe
15.00-15.30

Poster Sunumlar 3
ERKEN MÜDAHALE ÜNİTESİNE BAŞVURAN RİSKLİ BEBEKLERİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AYSU KAHRAMAN
PREMATÜRE BEBEK GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ : BESLENME  ŞEYMA AKÇİN 
PREMATÜRE BEBEKLERDE MATERNAL VE PATERNAL EĞİTİM DÜZEYİNİN BEBEKLERİN TERM DÖNEMİNDEKİ MOTOR PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ İ.EZGİ DOĞAN
PRENATAL VE POSTNATAL SÜREÇTE MÜZİĞİN ETKİSİ SENA ÇARIKCI
PRETERM BEBEKLERDE RİSK FAKTÖRLERİ, NÖROLOJİK DURUM VE MOTOR PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ MERVE ATCI
YÜKSEK RİSKLİ BİR BEBEKTE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ SONUÇLARI DOĞAN PORSNOK
22 Kasım 2019
Cuma
10.30-11.00

Poster Sunumlar 4
BECKER MUSKULER DİSTROFİLİ BİR OLGUDA STİMÜLAYONLU BİOFEEDBACK EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SEVİYE VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ DİLAN SAVAŞ
DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTALIĞINA SAHİP ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONUNDA TEKNOLOJİK DESTEKLERİN ETKİNLİĞİ AZİZE BAŞ
DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ’Lİ ÇOCUKLARDA MERDİVEN ÇIKMA SÜRESİNİN ALT EKSTREMİTE LİMİTASYON, KAS KISALIKLARI VE GÖVDE KAS KUVVETİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ MERVE BORA
SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLARDA LEZYON SEVİYESİ İLE MOBİLİTE VE SFİNKTER KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  OSMAN KARACA
SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLARDA LUMBAL LORDOZ AÇISI İLE GÖVDE FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  OSMAN KARACA
22 Kasım 2019
Cuma
12.30-13.30

Poster Sunumlar 5
11-18 YAŞ ARASI OKUL ÇAĞINDA SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÇOK BOYUTLU FONKSİYONEL SEVİYE BELİRLEMEDE  ÇOCUK, EBEVEYN VE FİZYOTERAPİST ARASINDA UYUMUN İNCELENMESİ MERVE ÖZTÜRK
ADÖLESAN DİSKİNETİK SEREBRAL PALSİLİ BİR OLGUDA BİREY MERKEZLİ REHABİLİTASYON SONUÇLARI: OLGU SUNUMU SEDA AVCI
HEMİPARETİK TİP SEREBRAL PALSİLİ BİR OLGUDA KISA SÜRELİ FARKLI TİP TEDAVİLERİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ YUSUF TOPPAL
HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOLUNUM KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ VE SAĞLIKLI POPÜLASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI BÜŞRA KEPENEK-VAROL
MÜZİK TERAPİNİN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDAKİ KLİNİK KULLANIMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ AYŞEGÜL AYDIN
ORAL MOTOR PROBLEMİ OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN İLETİŞİM VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIM EJRAEI
SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE HİPPOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ  AYŞE AKKUŞ
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AROMATERAPİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ ÖZDEN GÖKÇEK
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KİNEZYO BANTLAMANIN EL FONKSİYONELLİĞİNE AKUT ETKİSİ NİLŞAH GEBOLOĞLU
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOFT LUMBOSAKRAL ORTEZİN GÖVDE STABİLİTESİ VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ ASİYA UZUN
22 Kasım 2019
Cuma
15.00-15.30

Poster Sunumlar 6
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TELEREHABİLİTASYONUN KULLANIMI: LİTERATÜR DERLEMESİ AYŞEGÜL AYDIN
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK DURUMUNUN VE BAKIM SÜRESİNİN, ANNENİN ETKİLENME VE STRES DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ AYŞEGÜL AYDIN
SEREBRAL PARALİZİLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE BEL AĞRISININ İNCELENMESİ BAHAR ARAS
TRAVMATİK BEYİN YARALANMALI BİR OLGUDA BOBATH (NGT) YAKLAŞIMININ SPASTİSİTE, DENGE VE FONKSİYONEL PARAMETRELER ÜZERİNE UZUN DÖNEM SONUÇLARI ŞEFİKA POLAT
TREMORLU SEREBRAL PALSİLİ BİREYDE MENTAL İMGELEME EĞİTİMİNİN HEDEFE ULAŞMA ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ – VAKA SUNUMU  OSMAN KARACA
23 Kasım 2019
Cumartesi
10.30-11.00

Poster Sunumlar 7
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KABA MOTOR FONKSİYON SINIFLANDIRMA SİSTEMİ - AİLE RAPORU KULLANILARAK KABA MOTOR FONSİYON SEVİYE BELİRLEMEDE AİLELER VE FİZYOTERAPİSTLERİN TUTARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI ESRA İNCESU ORAL
SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ BELİRLEYİCİLERİ: DEĞERLENDİRME ARAÇLARINA DAYALI KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM HASAN BİNGÖL
DOWN SENDOMLU ÇOCUKLARDA EL KAVRAMA KUVVETİ VE SOLUNUM KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SELMA UZUNER

 

Bildiri değerlendirmeleri sona ermiştir. Aşağıdaki listeden(bildiri başlığına göre alfabetik sıralanmıştır.) bildirinizi kontrol ederek kaydınızı 15 Ekim 2019 tarihine kadar tamamlamanızı rica ederiz. 15 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yapılmayan yazarların bildirileri programa dahil edilmeyecektir. Sözel ve Poster sunum süreleri ve günleri ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

 

Hakem Kararı Bildiri Başlığı Sunucu Yazar
Poster Bildiri 11-18 YAŞ ARASI OKUL ÇAĞINDA SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÇOK BOYUTLU FONKSİYONEL SEVİYE BELİRLEMEDE  ÇOCUK, EBEVEYN VE FİZYOTERAPİST ARASINDA UYUMUN İNCELENMESİ Merve Öztürk
Sözel Bildiri 15-25 YAŞ ARASI SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE FARKLI DİNAMİK DENGE TESTLERİNİN FONKSİYONEL DÜZEY VE YÜRÜME TEMPOSU AÇISINDAN İNCELENMESİ Sedat Yiğit
Poster Bildiri ADÖLESAN DİSKİNETİK SEREBRAL PALSİLİ BİR OLGUDA BİREY MERKEZLİ REHABİLİTASYON SONUÇLARI: OLGU SUNUMU Kübra Ş. Sezer
Sözel Bildiri ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE EĞRİ YERİNE GÖRE SERVİKAL BÖLGE EKLEM POZİSYON HİSSİNİN İNCELENMESİ Merve Bütün
Sözel Bildiri BAŞIN ÖNE TİLTİNİN OBEZ ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİNE ETKİLERNİN BELİRLENMESİ Zehra Güçhan Topcu
Poster Bildiri BECKER MUSKULER DİSTROFİLİ BİR OLGUDA STİMÜLAYONLU BİOFEEDBACK EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SEVİYE VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Dilan Savaş
Poster Bildiri BROWN-VİALETTO-VAN LAERE SENDROMU TANILI BİR OLGUDA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN SOLUNUM FONKSİYONU, SOLUNUM KAS KUVVETİ VE FONKSİYONEL KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Tuncer
Sözel Bildiri ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET İMGELEME ANKETİ” TÜRKÇE VERSİYONUN OBSTETRİK BRAKİAL PLEKSUS PARALİZİLİ OLGULARDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ. Burcu Dilek
Poster Bildiri ÇOCUKLARDA ENGEL DURUMUNA GÖRE BAKIM VERENLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER Ayşe Akkuş
Sözel Bildiri ÇOCUKLARIN ENGEL VE ENGELLİYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali Kitiş
Poster Bildiri ÇUHA MODELİNİN ÇOKLU ENGELLİ BİR OLGUDA UYGULANMASI Zeynep Çelik
Poster Bildiri DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN OKUL ÇAĞI DÖNEMİ ÇOCUKLARDA UYKUNUN SOSYAL BECERİLER VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Naile Özdemir
Sözel Bildiri DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİNİN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER VE AKTİVİTE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ Remziye Akarsu
Poster Bildiri DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN DUYUSAL İŞLEMLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Remziye Akarsu
Sözel Bildiri DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU SONRASI İKİ FARKLI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMİNİN GÖVDE KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ Seyhan
Poster Bildiri DOWN SENDOMLU ÇOCUKLARDA EL KAVRAMA KUVVETİ VE SOLUNUM KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Selma Uzuner
Sözel Bildiri DUCHENNE MUSKULER DISTROFILI BIR OLGUDA SANAL GERÇEKLİK EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SEVİYE, KAS KUVVETİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Dilan Savaş
Poster Bildiri DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTALIĞINA SAHİP ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONUNDA TEKNOLOJİK DESTEKLERİN ETKİNLİĞİ Azize Baş
Sözel Bildiri DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ’DE MEDİAL LONGİTUDİNAL ARK DÜŞÜKLÜĞÜ’NÜN PERFORMANS VE AMBULASYONA İLE İLİŞKİSİ Güllü Aydın
Poster Bildiri DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ’Lİ ÇOCUKLARDA MERDİVEN ÇIKMA SÜRESİNİN ALT EKSTREMİTE LİMİTASYON, KAS KISALIKLARI VE GÖVDE KAS KUVVETİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Merve Bora
Poster Bildiri DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ZEKA DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SERİSİ Volkan Özcihan
Sözel Bildiri ERKEN ADÖLESAN DÖNEMDE OBEZİTENİN FİZİKSEL AKTİVİTE, FİZİKSEL UYGUNLUK VE FONKSİYONEL DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ Büşra Kepenek Varol
Poster Bildiri ERKEN MÜDAHALE ÜNİTESİNE BAŞVURAN RİSKLİ BEBEKLERİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Aysu Kahraman
Sözel Bildiri ESNEK PES PLANUSU OLAN ÇOCUKLARDA TABANLIK UYGULAMASININ AYAK POSTÜRÜ VE AYAK TABAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Cansu Koltak
Sözel Bildiri FARKLI NÖROLOJİK DURUMDAKİ RİSKLİ BEBEKLERİN GELİŞİMSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doğan Porsnok
Sözel Bildiri FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA ÇOCUĞUN MOTİVASYONU İLE FİZYOTERAPİSTİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Güzide Alyüz
Sözel Bildiri FİZYOTERAPİYİ FARKLI KOŞULLARDA ALAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN, TEDAVİDEN BEKLENTİLERİ, MEMNUNİYETLERİ VE STRES DÜZEYİNİN İNCELENMESİ  Esra Atılgan
Poster Bildiri FRAGİLE-X SENDROMLU OLGUNUN ERKEN DÖNEM EV TEMELLİ FİZYOTERAPİ PROGRAMI İLE UZUN SÜRELİ TAKİBİ: OLGU SUNUMU Gülsen Sırtbaş
Sözel Bildiri GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ORGAN MOTİLİTESİNİN BESLENME, MOTOR FONKSİYON VE BİLİŞSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI Gülşah Kınalı 
Sözel Bildiri GENÇ YETİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARININ BELİRLENMESİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ Şeyma Nur Önal
Sözel Bildiri GENÇ YÜZÜCÜLERDE SKAPULAR DİSKİNEZİ Ferhat Öztürk
Poster Bildiri GİRESUN İLİNDE PEDİATRİK HASTALARIN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANI KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ VE BEDENSEL YETERSİZLİK ORANININ BELİRLENMESİ Murat Dirildir
Sözel Bildiri GİRESUN İLİNDE PEDİATRİK HASTALARLA ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN ÜRİNER İNKONTİNANS VE KONSTİPASYON FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ Fuat Sönmez
Sözel Bildiri GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN DENGELERİNİN VE AYAK DUYULARININ İNCELENMESİ (PİLOT ÇALIŞMA)  Meltem Yazıcı
Sözel Bildiri HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KUADRİSEPS KASINA UYGULANAN DİNAMİK BANT TEKNİĞİNİN YÜRÜME, POSTÜR VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tomris Duymaz
Poster Bildiri HEMİPARETİK TİP SEREBRAL PALSİLİ BİR OLGUDA KISA SÜRELİ FARKLI TİP TEDAVİLERİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Yusuf Topal
Poster Bildiri HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOLUNUM KAS KUVVETİ VE CİNSİYETİN SOLUNUM KAS KUVVETİNE ETKİSİ Büşra Kepenek Varol
Poster Bildiri HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE DEFORMİTELERİNİN TİPİ VE DERECESİ İLE ÜST EKSTREMİTENİN FONKSİYONEL DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ali Kitiş
Sözel Bildiri HİPERBİLİRUBİNEMİ GEÇİREN 3-5 AYLIK BEBEKLERİN MOTOR REPERTUARI NASILDIR? Aysu Kahraman
Poster Bildiri I-CELL’Lİ ( MUKOLİPİDOZ TİP 2) BİR OLGUDA KISA DÖNEM FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ SONUÇLARI Yusuf Topal
Poster Bildiri İLKOKUL ÇOCUKLARININ EKRAN KULLANIMLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE KIRSAL/KENTSEL FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI Zehra Güçhan Topcu
Sözel Bildiri JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN SKOLYOZ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Eylül Pınar Kısa
Poster Bildiri KADIN VE ERKEK DOWN SENDROMLU BİREYLERDE DANS AKTİVİTESİNİN POSTÜR, ABDOMİNAL KAS KUVVETİ VE DENGEYE ETKİSİ Beyza Yılmaz
Sözel Bildiri KALDIRAÇ KOLU DİSFONKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDA ÜÇ BOYUTLU YÜRÜME ANALİZİ İLE DEFORMİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POZİSYONLAMANIN BU DURUMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yasemin Kala
Poster Bildiri KANSERLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİLER SIRASINDA YAŞAM KALİTESİ İLE DEMOGRAFİK VE MEDİKAL KARAKTERİSTİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Vesile Yıldız Kabak
Sözel Bildiri KEMOTERAPİ ALAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Vesile Yıldız Kabak
Sözel Bildiri KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA ÇOCUK VE EBEVEYN AÇISIYLA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MERKEZİN İNCELEMESİ Çiğdem Emirza
Sözel Bildiri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKOŞA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selma Uzuner
Sözel Bildiri MENTAL RETARDASYONU OLAN ÇOCUKLARDA POSTÜRÜN FONKSİYONEL MOBİLİTEYE ETKİSİ Rukiye Günel Yel
Poster Bildiri MÜZİK TERAPİNİN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDAKİ KLİNİK KULLANIMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ Ayşegül Aydın
Sözel Bildiri OBPP’DE NARAKAS TİP 2 GRUBUNDA İKİ FARKLI FONKSİYONEL PROFİL: YENİDOĞANDA ISRARLI EL BİLEĞİ EKSTANSİYON KAYBI AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYİNDE ETKEN FAKTÖR MÜDÜR? Kıvanç Delioğlu
Poster Bildiri OBSTETRIK  BRAKIYAL PLEKSUS  PARALIZILI  ÇOCUKLARDA OTURMA ZAMANININ ÜST EKSTREMITE BECERI KALITESINE ETKISI  Gülay Çelik
Sözel Bildiri OBSTETRIK  BRAKIYAL PLEKSUS  PARALIZISINDE  SIRTÜSTÜ VE YÜZÜSTÜ KABA MOTOR BECERILERIN  ÜST EKSTREMITE FONKSIYONLARINA ETKISI  Gülay Çelik
Sözel Bildiri OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUSLU HASTALARDA NİNTENDO Wİİ® İLE SANAL GERÇEKLİK OYUNLARININ ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİSİ  Emine Atıcı 
Sözel Bildiri ORAK HÜCRE ANEMİSİ TANILI ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE VE KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ Yağmur Çam
Poster Bildiri ORAL MOTOR PROBLEMİ OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN İLETİŞİM VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nasım Ejraeı
Sözel Bildiri OTİZMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Esra 
Poster Bildiri PEDİATRİK KRONİK BÖBREK HASTALARINDA EGZERSİZİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÜÇ OLGUNUN RAPORU Irmak Çavuşoğlu
Poster Bildiri POMPE HASTASININ EV PROGRAMIYLA UZUN SÜRELİ TAKİBİ: OLGU SUNUMU Fatma Uğur
Sözel Bildiri PRADER WİLLİ SENDROMLU BİR OLGUNUN BİR YILLIK TAKİP SONUÇLARI: OLGU SUNUMU Tuğçe Tahmaz
Poster Bildiri PREMATÜRE BEBEK GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ : BESLENME  Şeyma Akçin
Poster Bildiri PREMATÜRE BEBEKLERDE MATERNAL VE PATERNAL EĞİTİM DÜZEYİNİN BEBEKLERİN TERM DÖNEMİNDEKİ MOTOR PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ Nilay Çömük Balcı
Sözel Bildiri PREMATÜRE BEBEKLERDE TEKİL VE ÇOĞUL DOĞUMUN ANNENİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Nilay Çömük Balcı
Sözel Bildiri PREMATÜRE BEBEKLERİN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN AİLELERİNİN ETKİLENİM DÜZEYLERİ, YAŞAM KALİTELERİ VE AİLEVİ FONKSİYONLARININ ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA Gülsen Sırtbaş
Poster Bildiri PRENATAL VE POSTNATAL SÜREÇTE MÜZİĞİN ETKİSİ Sena Çarıkcı
Poster Bildiri PRETERM BEBEKLERDE RİSK FAKTÖRLERİ, NÖROLOJİK DURUM VE MOTOR PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ Merve Atcı
Sözel Bildiri PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİDE FONKSİYONEL KAPASİTENİN PERİFERAL VE SOLUNUM KAS KUVVETİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ İLE İLİŞKİSİ Hazal Sonbahar Ulu
Poster Bildiri SAĞLIKLI ADÖLESAN BİREYLERDE DENGE VE KAVRAMA KUVVETLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet Emir
Sözel Bildiri SALİVASYON PROBLEMİ BULUNAN SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE POSTÜR EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİĞİ Kadir Turan
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİ TANILI ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ ALIM ORANLARI VE SÜRESİ Gulsah Karatas
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ BELİRLEYİCİLERİ: DEĞERLENDİRME ARAÇLARINA DAYALI KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM Hasan Bingöl
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE HİPPOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ  Ayşe Akkuş
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AROMATERAPİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Özden Gökçek
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AVRUPA ÇOCUK ÇEVRE ANKETİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ  Özge Çankaya
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA DUAL TASKIN YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Eda Özge Okur
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONELLİĞİN MOTOR KAPASİTE İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Fulya İpek
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN YEME VE YUTMA AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nasım Ejraeı
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KABA MOTOR FONKSİYON SINIFLANDIRMA SİSTEMİ - AİLE RAPORU KULLANILARAK KABA MOTOR FONSİYON SEVİYE BELİRLEMEDE AİLELER VE FİZYOTERAPİSTLERİN TUTARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Esra İncesu Oral
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KİNEZYO BANTLAMANIN EL FONKSİYONELLİĞİNE AKUT ETKİSİ Nihan Özünlü Pekyavaş
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KOGNİTİF VE MOTOR GÖREVİN YÜRÜYÜŞE ETKİSİ Tansu Günhan
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOFT LUMBOSAKRAL ORTEZİN GÖVDE STABİLİTESİ VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Asiya Uzun
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TELEREHABİLİTASYONUN KULLANIMI: LİTERATÜR DERLEMESİ Ayşegül Aydın
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TOPLUMSAL KATILIM BECERİLERİ İLE ANNELERİNİN DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Betül Ünsal
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KLİNİK DURUMUNUN VE BAKIM SÜRESİNİN, ANNENİN ETKİLENME VE STRES DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ Ayşegül Aydın
Sözel Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KULLANDIKLARI ORTEZDEN MEMNUNİYET SEVİYELERİ İLE KATILIM SEVİYESİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? Sefa Üneş
Poster Bildiri SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN UYKU ALIŞKANLIKLARININ  ANNELERİNİN YAŞAM KALİTESİNE Canan Çetin
Poster Bildiri SEREBRAL PARALİZİLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE BEL AĞRISININ İNCELENMESİ Bahar Aras
Poster Bildiri SMİTH LEMLİ OPİTZ SENDROMLU (SLOS) BİR OLGUDA KISA SÜRELİ YOĞUN FİZYOTERAPİ VE EV PROGRAMI SONUÇLARI Gamze Polen Akşimşek
Sözel Bildiri SPASTİK DİPARATİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA PLANTAR FLEKSÖR VE DORSİFLEKSÖR İZOMETRİK KAS KUVVETİ İLE BASAMAĞA ADIM ALMA AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI  Ünal Değer
Sözel Bildiri SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE SELEKTİF KONTROL SKALASI (SCUES) ‘NIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ  Merve Tunçdemir
Poster Bildiri SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLARDA LEZYON SEVİYESİ İLE MOBİLİTE VE SFİNKTER KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  Osman Karaca
Poster Bildiri SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLARDA LUMBAL LORDOZ AÇISI İLE GÖVDE FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  Osman Karaca
Sözel Bildiri SPİNA BİFİDALI HASTALARDA EŞLİK EDEN KOMPLİKASYONLARIN FONKSİYONEL DURUMA ETKİSİ VE FONKSİYONEL DURUM  İLE BAKIM VEREN YÜKÜNÜN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Damla Cankurtaran
Poster Bildiri THE CHEDOKE MC-MASTER ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH HANDICAPS ANKETİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ali Kitiş
Poster Bildiri TRAVMATİK BEYİN YARALANMALI BİR OLGUDA BOBATH (NGT) YAKLAŞIMININ SPASTİSİTE, DENGE VE FONKSİYONEL PARAMETRELER ÜZERİNE UZUN DÖNEM SONUÇLARI Şefika Polat
Poster Bildiri TREMORLU SEREBRAL PALSİLİ BİREYDE MENTAL İMGELEME EĞİTİMİNİN HEDEFE ULAŞMA ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ – VAKA SUNUMU  Osman Karaca
Poster Bildiri WİLLİAMS-BEUREN SENDROMLU BİR ÇOCUKTA ERGOTERAPİNİN ORAL DUYUSAL İŞLEMLER VE AKTİVİTE PERFORMANSINA ETKİSİ: OLGU SUNUMU Gülşah Zengin
Poster Bildiri YÜKSEK RİSKLİ BİR BEBEKTE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ SONUÇLARI Doğan Porsnok
Sözel Bildiri ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE OYUN TEMELLİ EGZERSİZ PROGRAMININ DENGE VE POSTÜR ÜZERİNE ETKİSİ Pınar Kaya Ciddi

 

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Özetlerin gönderimi Online Bildiri Gönderimi linki aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dir.
 • Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 • Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 • Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.
 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 • Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 • Kabul edilen bildiriler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde elektronik olarak yayınlanacaktır.
 • Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
 • ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
 • İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Nasıl Göndereceksiniz?

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildiri değerlendirme ve kabul süreci araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Kurulu içerisinden belirlenecek hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır.
 • Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır.
 • Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri yazarının kongre kaydını en geç 5 Ekim 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.
 • Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine yazılı olarak gönderilecektir. 

Bildiri Yarışması

 • Sunumu gerçekleştirilen Sözel veya Poster bildiriler içerisinden hakem hocalarımız tarafından 1., 2., 3. bildiriler belirlenecek ve bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.
 • Dereceye giren bildiriler kongrenin son günü ilan edilecektir.

Kabul Edilen Özetler

 • Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 5 Ekim 2019 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır.
 • Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak/gönderen yazar sorumludur.
 • Kabul edilen özetler(kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), kongrede katılımcılara verilmek üzere Bildiri Özet Kitabında (elektronik kitap olabilir) basılacaktır.
 • Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur.
 • Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetleri bildiri kitabında yer almayacaktır.

 

Sözel ve Poster Bildiri sunumları ile ilgili kurallar.

Sözel bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır.

Her bildiri için ayrılan süre 7 dakika olup bunun 5 dakikası sunum süresi; kalan 2 dakikalık süre tartışma için ayrılmıştır.

Süreyi aşan sunumlar oturum başkanı tarafından kesilebilir.

Sunumlarınızı Microsoft Power Point 2010 versiyonunda açılabilecek şekilde kaydetmenizi rica ederiz.

 

Poster Hazırlama Kuralları:

 • Posterler fuaye alanında ilgili alanlara/panolara asılacaktır.
 • Posterler poster numarasına göre ilgili alana/panoya asılmalıdır.
 • Posterinizi sunum saati öncesinde asmış olmanız ve sunum sırasında poster başında bulunmanız beklenmektedir.
 • Posterlerin en: 70cm ve boy: 90cm olarak ve 80cm uzaklıktan okunabilecek karakterler kullanılarak hazırlanmalıdır.

Sunulmayan bildiriler ve asılmayan posterler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde yayımlanmayacaktır.

Önemli Tarihler

Kongre tarihleri:
21-23 Kasım 2019
Erken kayıt son tarihi:
10 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Eylül 2019

Destekçiler

Sponsorlarımız

Stand Sponsoru: Can Erdem Ortez Protez
Insert Sponsoru: AKAY Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Insert Sponsoru: DURU Tıp Merkezi
Stand Sponsoru: ROTA Ortez Protez
Yaka Kartı ve İpi Sponsoru: Simay Özel Eğitim
Stand Sponsoru: FİZYOSOFT
Insert Sponsoru: KURTULUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Platin Sponsor; BİLİM Ortez Protez

 

Davetli Konuşmacılarımız

Prof. Dr. Edibe Ünal
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Uzm. Dr. Bülent Madi
Doç. Dr. Akın Üzümcügil
Arş. Gör. Bilge Nur Yardımcı Lokman
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Prof. Dr. Filiz Can
Prof. Dr. Şebnem Soysal
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt
Doç. Dr. Meral Huri
Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem
Doç. Dr. Bülent Elbasan
Doç. Dr. Tüzün Fırat
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Prof. Dr. Tülay Kansu
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
Prof. Dr. Murat Dayanç
Doç. Dr. Numan Demir
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek
Prof. Dr. Levent Özçakar
Fzt. Yelda Pekbay
Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı
Arnab Seal, EACD, UK
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu
Dr. Fzt. Vesile YILDIZ KABAK
Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Prof. Dr. Ekin Akalan
Patrick Algoet, Belçika
Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı
Prof. Dr. Göknur Haliloğlu
Doç. Dr. Alpan Cinemre
Prof. Dr. İsmihan Artan
Prof. Dr. Deniz İnal İnce
Prof. Dr. Esra Akı
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü

 

Powered byy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.