Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.
 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetlerin gönderim yöntemi buradan ilan edilecektir.
 2. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 8. Kabul edilen bildiriler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde elektronik olarak yayınlanacaktır.
 9. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
  1. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  2. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Nasıl Göndereceksiniz?

Önemli Tarihler

Kongre tarihleri:
21-23 Kasım 2019
Erken kayıt son tarihi:
10 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Eylül 2019

Destekçiler

Sponsorlarımız

Burs Sponsoru: Umut Ortopedi
Baskı Sponsoru: Fizitek Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Kitap Sponsoru: Hipokrat Yayınevi
Stand Sponsoru: Can Erdem Ortez Protez
Stand Sponsoru: WOLLEX
Yaka Kartı ve İpi Sponsoru: Simay Özel Eğitim
Stand Sponsoru: FİZYOMEGA
Burs Sponsoru: Mavi Maya Özel Eğitim
Stand Sponsoru: DSS
Insert Sponsoru: KURTULUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Stand Sponsoru: Anka Ortopedi
Insert Sponsoru: AKAY Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Platin Sponsor; BİLİM Ortez Protez
Burs Sponsoru: Sihirli Eller
Insert Sponsoru: DURU Tıp Merkezi
İkram Sponsoru: Nuh'un Ankara Makarnası
Burs Sponsoru: Ankanova
Burs Sponsoru: Ankara Çayyolu Rotary Kulübü
Stand Sponsoru: FİZYOSOFT
Destekçi Sponsor: Mavi Maya Bebek
Stand Sponsoru: ROTA Ortez Protez

 

Davetli Konuşmacılarımız

Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı
Prof. Dr. Levent Özçakar
Prof. Dr. Tülay Kansu
Prof. Dr. Edibe Ünal
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt
Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Prof. Dr. Deniz İnal İnce
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu
Prof. Dr. Ekin Akalan
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem
Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel
Dr. Fzt. Vesile YILDIZ KABAK
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Prof. Dr. Göknur Haliloğlu
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Patrick Algoet, Belçika
Prof. Dr. Murat Dayanç
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek
Arnab Seal, EACD, UK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
Arş. Gör. Bilge Nur Yardımcı Lokman
Doç. Dr. Meral Huri
Uzm. Dr. Bülent Madi
Doç. Dr. Numan Demir
Doç. Dr. Bülent Elbasan
Doç. Dr. Alpan Cinemre
Prof. Dr. Şebnem Soysal
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Prof. Dr. Filiz Can
Prof. Dr. İsmihan Artan
Prof. Dr. Esra Akı
Doç. Dr. Tüzün Fırat
Fzt. Yelda Pekbay
Doç. Dr. Akın Üzümcügil

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.