Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.
 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetlerin gönderim yöntemi buradan ilan edilecektir.
 2. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 8. Kabul edilen bildiriler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde elektronik olarak yayınlanacaktır.
 9. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
  1. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  2. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Nasıl Göndereceksiniz?

Önemli Tarihler

Kongre tarihleri:
21-23 Kasım 2019
Erken kayıt son tarihi:
10 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Eylül 2019

Destekçiler

Sponsorlarımız

Yaka Kartı ve İpi Sponsoru: Simay Özel Eğitim
Insert Sponsoru: DURU Tıp Merkezi
Stand Sponsoru: Can Erdem Ortez Protez
Platin Sponsor; BİLİM Ortez Protez
Insert Sponsoru: AKAY Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Stand Sponsoru: ROTA Ortez Protez
Insert Sponsoru: KURTULUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Stand Sponsoru: FİZYOSOFT

 

Davetli Konuşmacılarımız

Uzm. Dr. Bülent Madi
Prof. Dr. Şebnem Soysal
Doç. Dr. Bülent Elbasan
Doç. Dr. Tüzün Fırat
Patrick Algoet, Belçika
Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Prof. Dr. Edibe Ünal
Arnab Seal, EACD, UK
Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı
Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu
Prof. Dr. Göknur Haliloğlu
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Prof. Dr. Ekin Akalan
Prof. Dr. Deniz İnal İnce
Prof. Dr. Levent Özçakar
Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı
Doç. Dr. Numan Demir
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü
Doç. Dr. Meral Huri
Prof. Dr. İsmihan Artan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
Prof. Dr. Filiz Can
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt
Doç. Dr. Alpan Cinemre
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem
Doç. Dr. Akın Üzümcügil
Fzt. Yelda Pekbay
Dr. Fzt. Vesile YILDIZ KABAK
Prof. Dr. Tülay Kansu
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Arş. Gör. Bilge Nur Yardımcı Lokman
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Prof. Dr. Murat Dayanç
Prof. Dr. Esra Akı
Prof. Dr. Hülya Kayıhan

 

Powered byy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.