Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.
 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetlerin gönderim yöntemi buradan ilan edilecektir.
 2. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 8. Kabul edilen bildiriler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde elektronik olarak yayınlanacaktır.
 9. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
  1. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  2. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Nasıl Göndereceksiniz?

Önemli Tarihler

Kongre tarihleri:
21-23 Kasım 2019
Erken kayıt son tarihi:
10 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Eylül 2019

Destekçiler

Sponsorlarımız

Stand Sponsoru: WOLLEX
Stand Sponsoru: Can Erdem Ortez Protez
Burs Sponsoru: Umut Ortopedi
Burs Sponsoru: Ankanova
Destekçi Sponsor: Mavi Maya Bebek
Burs Sponsoru: Mavi Maya Özel Eğitim
Stand Sponsoru: FİZYOSOFT
Insert Sponsoru: DURU Tıp Merkezi
Burs Sponsoru: Sihirli Eller
Stand Sponsoru: Anka Ortopedi
Stand Sponsoru: DSS
İkram Sponsoru: Nuh'un Ankara Makarnası
Stand Sponsoru: ROTA Ortez Protez
Insert Sponsoru: AKAY Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Insert Sponsoru: KURTULUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Baskı Sponsoru: Fizitek Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Burs Sponsoru: Ankara Çayyolu Rotary Kulübü
Yaka Kartı ve İpi Sponsoru: Simay Özel Eğitim
Stand Sponsoru: FİZYOMEGA
Kitap Sponsoru: Hipokrat Yayınevi
Platin Sponsor; BİLİM Ortez Protez

 

Davetli Konuşmacılarımız

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Uzm. Dr. Bülent Madi
Doç. Dr. Bülent Elbasan
Patrick Algoet, Belçika
Prof. Dr. Murat Dayanç
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü
Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Doç. Dr. Alpan Cinemre
Fzt. Yelda Pekbay
Prof. Dr. Deniz İnal İnce
Doç. Dr. Akın Üzümcügil
Doç. Dr. Numan Demir
Prof. Dr. İsmihan Artan
Arş. Gör. Bilge Nur Yardımcı Lokman
Doç. Dr. Meral Huri
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem
Prof. Dr. Esra Akı
Doç. Dr. Tüzün Fırat
Prof. Dr. Filiz Can
Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel
Prof. Dr. Tülay Kansu
Dr. Fzt. Vesile YILDIZ KABAK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt
Prof. Dr. Şebnem Soysal
Prof. Dr. Edibe Ünal
Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı
Prof. Dr. Levent Özçakar
Prof. Dr. Ekin Akalan
Arnab Seal, EACD, UK
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek
Prof. Dr. Göknur Haliloğlu

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.