Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.
 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetlerin gönderim yöntemi buradan ilan edilecektir.
 2. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 8. Kabul edilen bildiriler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde elektronik olarak yayınlanacaktır.
 9. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
  1. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  2. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Nasıl Göndereceksiniz?

Önemli Tarihler

Kongre tarihleri:
21-23 Kasım 2019
Erken kayıt son tarihi:
10 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Eylül 2019

Destekçiler

Sponsorlarımız

Insert Sponsoru: DURU Tıp Merkezi
Burs Sponsoru: Ankara Çayyolu Rotary Kulübü
Burs Sponsoru: Sihirli Eller
Stand Sponsoru: WOLLEX
Stand Sponsoru: FİZYOMEGA
Baskı Sponsoru: Fizitek Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Burs Sponsoru: Ankanova
Burs Sponsoru: Umut Ortopedi
Burs Sponsoru: Mavi Maya Özel Eğitim
Stand Sponsoru: Anka Ortopedi
İkram Sponsoru: Nuh'un Ankara Makarnası
Stand Sponsoru: DSS
Stand Sponsoru: FİZYOSOFT
Platin Sponsor; BİLİM Ortez Protez
Stand Sponsoru: ROTA Ortez Protez
Kitap Sponsoru: Hipokrat Yayınevi
Insert Sponsoru: AKAY Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Destekçi Sponsor: Mavi Maya Bebek
Stand Sponsoru: Can Erdem Ortez Protez
Insert Sponsoru: KURTULUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Yaka Kartı ve İpi Sponsoru: Simay Özel Eğitim

 

Davetli Konuşmacılarımız

Prof. Dr. Şebnem Soysal
Prof. Dr. Deniz İnal İnce
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
Uzm. Dr. Bülent Madi
Fzt. Yelda Pekbay
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Doç. Dr. Alpan Cinemre
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş
Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı
Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı
Arş. Gör. Bilge Nur Yardımcı Lokman
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek
Doç. Dr. Akın Üzümcügil
Dr. Öğr. Üyesi Özgen Aras
Doç. Dr. Numan Demir
Doç. Dr. Bülent Elbasan
Prof. Dr. Ekin Akalan
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Prof. Dr. Tülay Kansu
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Güçhan Topçu
Arnab Seal, EACD, UK
Dr. Öğr. Üyesi Şermin Tükel
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yurt
Prof. Dr. Esra Akı
Dr. Fzt. Vesile YILDIZ KABAK
Prof. Dr. Edibe Ünal
Prof. Dr. Murat Dayanç
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem
Patrick Algoet, Belçika
Prof. Dr. Filiz Can
Doç. Dr. Meral Huri
Doç. Dr. Tüzün Fırat
Prof. Dr. İsmihan Artan
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Prof. Dr. Göknur Haliloğlu
Prof. Dr. Levent Özçakar

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.